תוצאות הגרלת לוטו
31
28
22
19
17
7
7
:EXTRA
7
7
6
5
6
6
E.g., 03/12/2023
E.g., 03/12/2023
תוצאות הגרלת צאנס
10
J
Q
J
E.g., 03/12/2023
E.g., 03/12/2023
תוצאות הגרלת 777
5
17
19
20
25
27
28
37
39
44
46
53
55
59
65
67
69
E.g., 03/12/2023
E.g., 03/12/2023
תוצאות הגרלת 123
2
7
8
E.g., 03/12/2023
E.g., 03/12/2023