ברכתנו לרגל זכייתכם! אנו שמחים בשבילכם ומאחלים לכם שזו תהיה הסנונית הראשונה שבעקבותיה תבואנה זכיות רבות.

כשם שלוטוסֶנד בע"מ חרטה על דגלה שאין יותר צורך לקום מהכורסה כדי לשלוח טפסי לוטו, צ'אנס, 777 או 123, כך היא ממשיכה לדאוג לכך שתקבלו את הזכיות ללא מאמץ כלשהו, במידת האפשר.

לפיכך, כל זכיה עד לסכום של 11,000 ש"ח (סכום זה כפוף לשינויים והתאמות של מפעל הפייס ו/או הרשויות), אשר לא דורשת הזדהות באמצעות תעודת זהות ו/או הינה נמוכה מהסכום שחייב בתשלום מס, תגבה עבורכם ותזוכה בחשבונכם במערכת ללא עמלה.

בכל מקרה, כל זכיה שלכם תלווה בהודעה מתפרצת באפליקציה, באתר המותאם וכן בקבלת דואר אלקטרוני בהתאם.

כרטיס זוכה בסכום הגבוה מ - 11,000 ₪ וכן כרטיסים בסכומים נמוכים יותר אשר דורשים הזדהות ו/או אשר לא ניתן לגבותם עבורכם מסיבות אחרות, יימסרו לכם באופן אישי, לאחר בדיקת הפרטים המזהים של בעל הכרטיס במשרדי לוטוסֶנד בע"מ. כספי הזכיה ישולמו במשרדי מפעל הפיס ו/או אצל הזכיין האיזורי, על פי נוהלי מפעל הפיס.

לידיעתכם, על פי החוק, זכיה של כרטיס בודד בסכום העולה על 30,600 ש"ח (כפי שסכום זה יותאם מפעם לפעם), חייב בניכוי מס במקור שיקוזז במהלך ביצוע התשלום ע"י מפעל הפיס.