ברכתנו לרגל זכייתכם! אנו שמחים בשבילכם ומאחלים לכם שזו תהיה הסנונית הראשונה שבעקבותיה תבואנה זכיות רבות.

כשם שלוטוסֶנד בע"מ חרטה על דגלה שאין יותר צורך לקום מהכורסה כדי לשלוח טפסי לוטו, צ'אנס, 777 או 123, כך היא ממשיכה לדאוג לכך שתקבלו את הזכיות ללא מאמץ כלשהו.

לפיכך, כל זכיה עד לסכום של 49,320 ש"ח תזוכה אוטומטית בחשבונכם במערכת ללא עמלה כלשהיא.

בכל מקרה, כל זכיה שלכם תלווה בהודעה מתפרצת באפליקציה וכן בקבלת דואר אלקטרוני על כך שזכיתם וכן על סכום הזכיה.

כרטיס זוכה בסכום הגבוה מ - 49,320 ש"ח, יימסר לכם באופן אישי, לאחר בדיקת הפרטים המזהים של בעל הכרטיס במשרדי לוטוסֶנד בע"מ, על ידי עו"ד החברה. כספי הזכיה ישולמו במשרדי מפעל הפיס כנהוג בפרסים גדולים.

לידיעתכם, על פי החוק, זכיה של כרטיס בודד בסכום העולה על 49,320 ש"ח חייבת בניכוי מס במקור שיקוזז במהלך ביצוע התשלום ע"י מפעל הפיס.