ברכתנו לרגל זכייתכם! אנו שמחים בשבילכם ומאחלים לכם זכיות מרובות!

מהפכת השירות של לוטו שלי לא נגמרת בשליחה פשוטה של טופס מכל מקום בכל שעה! היא ממשיכה גם בזכייה! משיכת כספי הזכייה מתאפשרת ישירות מהאזור האישי בלחיצת כפתור! 

טופס זוכה עד לסכום של 11,000 ש"ח (סכום זה כפוף לשינויים והתאמות של מפעל הפייס ו/או הרשויות), אשר לא דורש הזדהות באמצעות תעודת זהות ו/או הינו נמוך מהסכום שחייב בתשלום מס, ייגבה עבורכם ויזוכה בחשבונכם באתר לוטו שלי.

טופס זוכה בסכום הגבוה מ - 11,000 ₪ וכן טופס זוכה בסכום נמוך יותר אשר דורש הזדהות ו/או אשר לא ניתן לגבות עבורכם מסיבות אחרות, יימסר לכם באופן אישי, לאחר בדיקת הפרטים המזהים של בעל הטופס במשרדי לוטוסֶנד בע"מ. כספי הזכייה ישולמו במשרדי מפעל הפיס ו/או אצל הזכיין האזורי, על פי נוהלי מפעל הפיס.

לידיעתכם, על פי החוק, זכיה של כרטיס בודד בסכום העולה על 30,600 ש"ח (כפי שסכום זה יותאם מפעם לפעם), חייב בניכוי מס במקור שיקוזז במהלך ביצוע התשלום ע"י מפעל הפיס.