תוצאות הגרלת לוטו

7
10
14
17
27
29
4
E.g., 22/07/2017
E.g., 22/07/2017

תוצאות הגרלת צאנס

A
K
10
9
E.g., 22/07/2017
E.g., 22/07/2017

תוצאות הגרלת 777

10
12
13
16
19
26
33
35
39
44
47
50
53
54
59
61
63
E.g., 22/07/2017
E.g., 22/07/2017

תוצאות הגרלת 123

5
2
5
E.g., 22/07/2017
E.g., 22/07/2017

תוצאות הגרלת KENO

68
67
62
60
58
57
56
52
43
35
32
19
12
11
10
8
4
E.g., 22/07/2017
E.g., 22/07/2017

תוצאות הגרלת מנוי פיס

תוצאות הגרלה מס' 33/2017 לתאריך 20/07/2017

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון 250,000 ₪
194810253526627941692185719263
808479
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני אופל קורסה פיקס
454265910149
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי 10,000 ₪
006604027724152497161324381016
436957541342564761574399632727
710044803666846309901650996329
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי 5,000 ₪
#06997#21183#47590#59125#64597
#66853
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי 1,000 ₪
##0733##5214
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי 100 ₪
###511###849
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי 50 ₪
###032###172###233###263###612
###719
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני 25 ₪
####50####87
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס תשיעי 11 ₪
#####2#####5