סרטון הדרכה לשליחת לוטו של מפעל הפיס באפליקציית "לוטו שלי"

סרטון הדרכה לשליחת צ'אנס של מפעל הפיס באפליקציית "לוטו שלי"

לוטו שלי - פשוט לשלוח לוטו

לוטו שלי - פשוט לשלוח לוטו

לוטו שלי - פשוט לשלוח לוטו מחוף הים