תוצאות הגרלת לוטו
1
3
5
17
18
26
5
E.g., 19/02/2018
E.g., 19/02/2018
תוצאות הגרלת צאנס
K
7
K
A
E.g., 19/02/2018
E.g., 19/02/2018
תוצאות הגרלת 777
6
7
12
14
16
22
23
30
32
36
37
49
54
55
57
63
67
E.g., 19/02/2018
E.g., 19/02/2018
תוצאות הגרלת 123
1
9
7
E.g., 19/02/2018
E.g., 19/02/2018
תוצאות הגרלת KENO
67
65
54
44
42
41
40
29
22
20
17
16
14
13
11
05
03
E.g., 19/02/2018
E.g., 19/02/2018
תוצאות הגרלת מנוי פיס

תוצאות הגרלה מס' 08/2018 לתאריך 15/02/2018

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון 250,000 ₪
050123333198496056496180525846
851997
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני אופל קורסה פיקס
056769562809
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי 10,000 ₪
019303020690082925136988316918
382455478847518266592805662595
706127740515767847808670843603
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי 5,000 ₪
#06978#20309#28930#45534#47385
#63102
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי 1,000 ₪
##3186##8542
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי 100 ₪
###344###672
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי 50 ₪
###078###567###602###623###629
###909
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני 25 ₪
####04####14
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס תשיעי 11 ₪
#####4#####8