תוצאות הגרלת לוטו
8
13
14
27
30
37
6
E.g., 18/10/2018
E.g., 18/10/2018
תוצאות הגרלת צאנס
7
Q
9
J
E.g., 18/10/2018
E.g., 18/10/2018
תוצאות הגרלת שלח 777
3
5
10
15
24
27
30
32
33
37
39
51
57
58
62
68
70
E.g., 18/10/2018
E.g., 18/10/2018
תוצאות הגרלת 123
2
5
5
E.g., 18/10/2018
E.g., 18/10/2018
תוצאות הגרלת KENO
66
65
60
58
57
56
53
47
41
40
27
26
24
15
13
08
05
E.g., 18/10/2018
E.g., 18/10/2018
תוצאות הגרלת מנוי פיס

תוצאות הגרלה מס' 48/2018 לתאריך 18/10/2018

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון 250,000 ₪
078520081191132664521965558197
859315
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני אופל קורסה פיקס
176181880641
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי 10,000 ₪
048797095479108630231602257857
450597453423493440518921541346
579331584595745566775741833725
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי 5,000 ₪
#04273#13021#25690#48456#56042
#68328
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי 1,000 ₪
##2064##6035
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי 100 ₪
###267###440
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי 50 ₪
###111###433###508###573###713
###929
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני 25 ₪
####59####65
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס תשיעי 11 ₪
#####3#####6