תוצאות הגרלת לוטו
5
10
12
14
24
29
5
E.g., 19/09/2020
E.g., 19/09/2020
תוצאות הגרלת צאנס
10
Q
9
8
E.g., 19/09/2020
E.g., 19/09/2020
תוצאות הגרלת 777
6
7
9
11
12
16
19
22
23
29
34
39
41
42
44
53
62
E.g., 19/09/2020
E.g., 19/09/2020
תוצאות הגרלת 123
2
3
0
E.g., 19/09/2020
E.g., 19/09/2020
תוצאות הגרלת מנוי פיס

מספר הגרלה: 43/2020 תאריך הגרלה: 17/09/2020

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון
250,000 ₪
122803130568399219590273796136880625
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני
פיג'ו 208 אקטיב
026003898935
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי
10,000 ₪
025387085980103899115091147380171638185820257167
280968344752534638650181729289729346866514
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי
5,000 ₪
#08585#13325#15324#44606#74642#89470
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי
1,000 ₪
##0927##1046
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי
100 ₪
###188###229
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי
60 ₪
###036###054###071###074###076###089###099###118
###155###160###164###193###265###281###288###295
###346###372###379###384###406###441###487###490
###538###566###584###586###611###643###657###662
###672###676###715###719###739###751###754###772
###799###810###849###850###893###895###912###916
###921###944###963###971###989###990