תוצאות הגרלת לוטו
9
20
21
24
25
37
7
E.g., 21/09/2017
E.g., 21/09/2017
תוצאות הגרלת צאנס
A
8
10
Q
E.g., 21/09/2017
E.g., 21/09/2017
תוצאות הגרלת 777
6
8
13
16
22
32
35
38
42
48
50
60
61
62
63
66
69
E.g., 21/09/2017
E.g., 21/09/2017
תוצאות הגרלת 123
8
5
7
E.g., 21/09/2017
E.g., 21/09/2017
תוצאות הגרלת KENO
70
66
63
57
54
52
49
42
38
29
23
22
21
18
15
14
08
E.g., 21/09/2017
E.g., 21/09/2017
תוצאות הגרלת מנוי פיס

תוצאות הגרלה מס' 43/2017 לתאריך 19/09/2017

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון 250,000 ₪
015811078601268081423666665673
928302
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני אופל קורסה פיקס
058628683752
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי 10,000 ₪
019035024635060187067330128671
190900287474310367371827411243
447426693165776245922566927957
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי 5,000 ₪
#00389#00617#09737#32323#67794
#86526
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי 1,000 ₪
##3346##7227
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי 100 ₪
###142###385
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי 50 ₪
###048###312###560###690###726
###793
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני 25 ₪
####38####97
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס תשיעי 11 ₪
#####3#####5