בהתאם להסדר הפשרה בת"צ 36280-03-20, לקוחות שעשו שימוש בשירותי "לוטו שלי" בתקופה שהחל מחודש ספטמבר 2017, זכאים להחזר בגין עמלת שליחה ו/או עמלת משיכה, הכל כמפורט ובהתאם להסדר הפשרה (להלן: "החזר העמלות"). החזר העמלות יעשה ישירות לחשבון הלקוחות, והם יהיו רשאים למשוך את כל הסכומים שנצברו בחשבונם, בחלקם או במלואם, ללא כל עמלה נוספת.