תוצאות הגרלת לוטו
13
19
21
27
29
32
3
E.g., 20/07/2018
E.g., 20/07/2018
תוצאות הגרלת צאנס
Q
A
Q
J
E.g., 20/07/2018
E.g., 20/07/2018
תוצאות הגרלת שלח 777
2
3
10
11
14
21
26
32
36
37
39
46
47
62
64
65
69
E.g., 20/07/2018
E.g., 20/07/2018
תוצאות הגרלת 123
4
9
4
E.g., 20/07/2018
E.g., 20/07/2018
תוצאות הגרלת KENO
59
54
52
51
47
46
42
39
35
31
27
23
19
06
05
03
02
E.g., 20/07/2018
E.g., 20/07/2018
תוצאות הגרלת מנוי פיס

תוצאות הגרלה מס' 33/2018 לתאריך 19/07/2018

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון 250,000 ₪
089209272140298759377390415926
468219
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני אופל קורסה פיקס
249759733317
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי 10,000 ₪
122212130446315026322916339796
392967418270491166491438528690
679835701694785992800679848910
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי 5,000 ₪
#28371#28590#31282#37705#40135
#93363
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי 1,000 ₪
##8446##8486
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי 100 ₪
###090###377
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי 50 ₪
###278###347###376###634###762
###784
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני 25 ₪
####62####87
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס תשיעי 11 ₪
#####4#####6